Privacyverklaring


Privacyverklaring

De Haan Computers
Portingaweg 9
8424PD Elsloo
www.dehaancomputers.nl
Tel. 0516462586/0623031572

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Hieronder vindt u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Volgens de wet
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het geven van voorlichting, adviezen, offertes en wanneer u gebruik maakt van onze diensten en voor zover in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiligd
Wij hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens (e-mail) passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

De Haan Computers maakt geen gebruik van “cookies”.

Persoonsgegevens
Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, verwerken wij:
– naam                              – adres
– telefoonnummer         – emailadres

Verstrekking gegevens aan derden: zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw persoonsgegevens niet verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om bepaalde diensten te verlenen, een betreffende overeenkomst uit te voeren of wanneer de wet dat vereist.

De persoonsgegevens worden bewaard voor de duur dat dit nodig mocht zijn.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om een correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@dehaancomputers.nl. Wij reageren, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Mei 2018